முதல் தலைமுறை பட்டதாரி சான்றிதழ் பெறுவது எப்படி?

1.95K views
0

முதல் தலைமுறை பட்டதாரி சான்றிதழ் பெறுவது எப்படி?

இந்தச் சான்றிதழைப் பெறுவது எப்படி ?

யாருக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்?
வேண்டியவை என்னென்ன?
எத்தனை நாட்களில் கிடைக்கும்?

Changed status to publish